Vårt Koncept

011-3.jpg

Så här funkar lördagsquizzen på Dagobert:

Max fyra per lag, ingen startavgift, inga mobiltelefoner.

Start lördagar 18:00

Så här går en kväll till:

1. Laget på max fyra pers tilldelas bord (bra att ha bokat först)
2. Precis innan start, delas 2 lappar ut med bilder och plats att skriva svar
3. En för dagen vald signaturmelodi öppnar quizen
4. Fråga 1 inleds med en låt som leder in på ämnet (exempel ”Sufing bird”=ämnet fåglar)
5. Vi varvar med allmänbildningsfrågor och även bildfrågor
6. Efter fråga 19 lämnas svaren in för rättning
7. Rättning sker
8. Quizmaster redovisar poängfördelningen, dock utan att ange vilket lag som har vilken poäng
9. Fråga 20. Frågan är uppdelad i tre svårighetsgrader, vill man chansa lämnar man in på 5 poäng, annars är man cool och lämnar in på 3 poäng eller 1 poäng.
10. Rättning
11. Redovosning av svaren , här är det ok att jubla eller sucka, dock ej ifrågasätta svaren.
12. Uppläsning av resultatet
13. Slutar 2 eller flera lag på samma poäng avgörs tävlingen genom musikfrågor. En tärning avgör vilken musikstil som ska gissas på (se bild). Tre slag på tärningen görs. Tre musikinslag, vad heter gruppen, sångaren. Vinner gör det lag som har flest rätt av 3. Har alla lag alla rätt vinner de som lämnat in svaret först.
14. Segrande lag porträtteras och hamnar i Hall of Fame på

Kontakta mig gärna om du undrar över något

             Välkomna !

Mobil: 073 944 7039

per.emilsson21@gmail.com